Privacy policy

1. Privacy verklaring

Avimko bvba (hierna "wij" of "ons" genoemd) verzamelt, gebruikt en slaat uw persoonlijke gegevens uitsluitend op in overeenstemming met de bepalingen van de Federale Wet Bescherming van Persoonlijke gegeven.( Wet op de Privacy). In de volgende tekst informeren wij u over het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens.

2. Verzameling en verwerking van gegevens:

Elke toegang tot onze website en elke download van een bestand op deze website wordt geregistreerd. Dit dient voor interne systeem gerelateerde en statistische doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan bepaalde personen en worden niet gecombineerd met gegevens uit andere gegevensbronnen. De opgenomen gegevens bevatten: naam van het toegankelijk bestand, datum en tijd van toegang, overgedragen gegevensvolume, rapportage over succesvolle toegang, webbrowser en domeinaanvraag. Bovendien worden de verkorte IP adressen van de aanvragende computers opgenomen.
Gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om gebruiksprofielen onder een pseudoniem te maken. Waar mogelijk en nuttig worden deze gebruiksprofielen niet volledig anoniem gemaakt. Voor dit doel kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die persoonlijke gegevens bevatten, worden uitsluitend intern gebruikt. Wij kunnen informatie gebruiken die wordt gegenereerd door bezoeken aan de websites om anonieme gebruiksprofielen te maken. De verkregen gegevens worden gebruikt, zonder de expliciete toestemming van de betreffende bezoeker, voor de persoonlijke identificatie van de bezoeker op deze website of zullen worden samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden ze anoniem door het laatste blok cijfers onmiddellijk verwijderd nadat ze zijn verzameld. Autorisatie voor de toekomstige verzameling, verwerking en bewaring van gegevens kan niet ten alle tijde worden ingetrokken: uitsluiten van de website tracking.
Verdere persoonlijke gegevens worden alleen geregistreerd als de gebruiker van de website en / of klant deze informatie vrijwillig verstrekt, b.v. binnen het kader van een aanvraag of registratie, een contract afsluiten of via de instellingen in zijn browser.

3. Gebruik van Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat wordt verzonden wanneer u een website bezoekt en tijdelijk op de harde schijf van de gebruiker van de website en / of klant wordt opgeslagen. Als de betreffende server van onze website op een later tijdstip weer door de gebruiker van de website en / of de klant wordt aangevraagd, stuurt de browser van de gebruiker en / of de klant de eerder ontvangen cookie terug naar de server. De server kan vervolgens op verschillende manieren de door deze procedure verkregen informatie analyseren. Bijvoorbeeld, het gebruik van cookies kan pop-ups generen of navigatie vereenvoudigen op de website, b.v. tijdens het bestelproces. Als de gebruiker van de website en / of klant het gebruik van cookies wil voorkomen, kan hij dit doen door zijn instellingen van de internetbrowser van zijn computer te wijzigen, dwz het programma om websites te openen en te bekijken (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera of Safari). Als uw browser cookies niet accepteert, kunt u mogelijk niet optimaal gebruik maken van de functies van de diensten die wij op internet aanbieden.

4. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Als de gebruiker van onze website persoonlijke gegevens heeft verstrekt, gebruiken wij het alleen om verzoeken van de gebruiker van de website en / of klant te beantwoorden, contracten te voltooien die zijn gesloten met de gebruiker van de website en / of klant en voor technische administratie. Persoons gegevens worden alleen aan derden bekendgemaakt of anderzijds overgedragen, indien dit nodig is voor de uitvoering van het contract of voor facturatie doeleinden, of indien de gebruiker van de website en / of klant eerder toestemming heeft gegeven voor dergelijke openbaarmaking of overdracht. De gebruiker van de website en / of klant heeft het recht om zijn toestemming ten alle in te trekken voor de toekomst.
De verwijdering van de opgeslagen persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd als de gebruiker van de website en / of de klant zijn toestemming tot de opslag intrekt, indien kennis hiervan niet meer nodig is voor het vervullen van het doel dat met de opslag wordt nagestreefd of als de opslag ontoelaatbaar is om juridische redenen. Gegevens voor facturatie doeleinden en boekhoud doeleinden worden niet aangepast of verwijderd op verzoek.


5. Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens(Wet op Privacy) heeft iedere gebruiker van de internetdienst het recht om op elk moment informatie te vragen over welke gegevens over hem zijn opgeslagen en voor welke doel deze gegevens worden gebruikt of opgeslagen. Bovendien kan de gebruiker de correctie van onjuiste gegevens of de verwijdering van gegevens aanvragen indien de opslag daarvan niet ontvankelijk of niet meer nodig is. Op schriftelijk verzoek zullen wij u graag informatie verstrekken over de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen. Gelieve uw informatieverzoek in te dienen bij het in de website opgegeven contact adres.


6. Gebruik van de analyse service Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service die wordt geleverd door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies". Deze tekst bestanden zijn opgeslagen op uw computer om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt verzonden naar en opgeslagen op een Google-server in de Verenigde Staten. Als de IP-anonymisatie op deze website is geactiveerd, zal Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere contracterende staten verkorten volgens de Overeenkomst over de Europese Economische Unie alvorens door te sturen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten en verkort. Voor de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteiten van de website en andere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet naar de website operator. Google combineert niet het door uw browser verzonden IP-adres in het kader van Google Analytics met andere gegevens die door Google worden bijgehouden. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de betreffende instellingen op uw browser software te selecteren. Houdt er rekening mee dat u in dit geval niet in staat bent om alle functies van deze website volledig te gebruiken. Daarnaast voorkomt u dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens verzamelt en de gerelateerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), alsmede van het verwerken van dergelijke gegevens door de browser-plug-in te downloaden en te installeren op http :? //tools.google.com/dlpage/gaoptout hl = nl.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden of gegevensbescherming kunt u vinden op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of http://www.google.com/intl/nl/analytics. Houd er rekening mee dat Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" op deze website om een geanonimiseerde verzameling IP-adressen te waarborgen ("IP masking").

7. Paswoordenbeleid

Paswoorden worden geautomatiseerd gegenereerd. Wij kunnen op geen enkel moment paswoorden zien in geen van onze systemen. Bij het genereren worden deze automatisch geëncrypteerd. Hierdoor kunnen wij, onze medewerkers of beheerders van de website de paswoorden nooit zien of gebruik van maken.
Mocht u uw paswoord vergeten zijn is het steeds mogelijk om een nieuw paswoord aan te vragen via ( https://avimko.dmtest.be/nl/need-login ) hier kan je doorgestuurd worden via de knop ( https://avimko.dmtest.be/nl/wachtwoord-vergeten ) .
Door het volgen van de stappen opgegeven in het proces wordt de te volgen link naar het opgegeven email adres verzonden, hierbij wordt er terug een persoonlijk geëncrypteerd paswoord aangemaakt.