Betalingen

  • Betalingen dienen steeds te gebeuren via de opgegeven betalingswijzen of op het opgegeven rekeningnummer.
  • Ingeval van factuur zal er conform de afspraken een andere betalingsmethode of termijn afgesproken kunnen worden.
  • Alle aangekochte goederen blijven steeds eigendom van de verkoper tot de volledige koopsom is betaald aan de verkoper.
  • We zijn een vooruitstrevend bedrijf en kijken steeds om andere betalingstechnieken te implementeren om het u als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken om een aankoop af te ronden.